Server je dočasne nedostupný.

Počkajte, prosím.

loader

Prosím, čakajte...

Obmedzenie zodpovednosti

Úvod

Tarawera Print má odborné znalosti a technológie umožňujúce vysoký výkon, kvalitu a zníženie nákladov na tlač.

Autorské právо

Autorské práva na materiál na týchto stránkach sú vlastníctvom alebo boli licencované "Tarawera Print". Žiadna časť obsahu tejto webovej stránky nesmie byť kopírovaná tretími stranami, nesmú byť distribuované alebo prenášané v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami bez predchádzajúceho písomného súhlasu Tarawera Print.

Značky, ochranné známky, slogany a/alebo obrázky na tejto stránke sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov a nemôžu sa upravovať, reprodukovať, kopírovať, ukladať, distribuovať, prenášať, tlačiť, ďalej licencovať, publikovať celé alebo len sčasti, bez predchádzajúceho súhlasu s vlastníkmi obchodných značiek a získania ich písomného súhlasu. Prosím, kontaktujte nás, ak chcete používať hocijakú časť tohto webu.

Záruky

Tarawera Print nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia na tejto stránke, a vyhradzuje si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Tarawera Print nezaručuje, že táto webová stránka bude bez vírusov, alebo že prístup na túto stránku bude bez prerušenia. Musíte mať svoje vlastné bezpečnostné opatrenia, aby ste si zabezpečili, že všetky stránky, ktoré plánujete návštíviť na tomto webe sú bez vírusov alebo iných problémov, ktoré môžu brzdiť alebo narušiť činnosť Vášho počítača.

Zodpovednosť a dodržiavanie zákonov

Tarawera Print nenesie zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, vrátane priamych či nepriamych strát, ušlého zisku, príjmov a akéhokoľvek poškodenia povesti súvisiacich s ktorýmkoľvek použitím alebo prístupom k nim alebo nemožnosťou použitia alebo prístupom k tejto webovej stránke.

Musíte dodržiavať všetky zákony týkajúce sa prístupu a použitia materiálov na týchto stránkach, vrátane právny.ch predpisov krajiny, v ktorej žijete, alebo krajiny, z ktorej máte prístup na túto stránku.

Obmedzenie zodpovednosti vo vzťahu k farebnosti

Tarawera Print venuje veľkú pozornosť rozloženiu a následnému zobrazeniu farieb a smeruje k najpresnejšiemu dodržiavaniu farebnosti fotografií a fotokníh v tlačených hotových výrobkoch. Avšak malo by byť zrejmé, že technologicky sú nevyhnuteľné drobné odchýlky farebnosti v jednotlivých vydaniach.

100% totožnosť farby na obrazovke počítača a na tlačovom výstupe nie je možná. Dôvodom nemožnosti 100% farebnej totožnosti je nedokonalé podanie farieb modernými monitormi a špecifika rozloženia farieb a tlače polygrafických zariadení.